Facebookgruppen Rädda Lysekil (RL) med runt 680 medlemmar startades hösten 2013 för nio månader sedan. Syftet med gruppen har varit att inspirera och uppmuntra allmänheten att delta i diskussioner om Lysekils framtid. Ett annat syfte var att väcka ett intresse …

RÄDDA LYSEKIL STÄNGS FÖR FORTSATTA INLÄGG, ”FORUM LYSEKILSPARTIET” STARTAR I LYSEKILSPARTIETS REGI Läs mer »

Share

Lysekils grundskola, förskola och fritidshemsverksamhet är i behov av mer resurser. Efter höstens turbulenta tid med extrema sparbeting för bildningsnämnden är det tydligt att pengarna inte räcker.  Ser vi i backspegeln så har antalet barn per årsarbete inom förskolan och …

Insändare: Vi måste tänka nytt om skolorna Läs mer »

Share