Våra företrädare

I kommunfullmäktige:

Ronald Rombrant, ronald.rombrant@lysekilspartiet.nu, 070-580 80 58

Jeanette Jansson,

Thomas Falk,

Fredrik Lundqvist,

Fredrik Häller,

Patrik SavingPatriksaving@gmail.com, 0706550257

Annbritt Jarnedal, annbrittjarnedal@live.se, 0523-660022

 

Lars-Olof Stilgård (ersättare), larsolof.stilgard@gmail.com, 0523-662261

Tomas Andreasson (ersättare),

Per Tengberg (ersättare),

Gert-Ove Forsberg (ersättare),

 

I Utbildningsnämnden:

Jeanette Jansson,

Cecilia Savingsavingcecilia@gmail.com,

FacebookTwitterEmail