Bli medlem

Vill du bli medlem?

Swisha 100 kr till 123 473 9728 eller betala till bg 5323-7152 Ange namn, mailadress och mobilnummer alternativt telefonnummer.

Du kan givetvis också posta din medlemsansökan till oss: Lysekilspartiet, c/o Lindgren, Bua Gård 120, 45391 Lysekil

Medlemsavgiften är 100:-/kalenderår. Avgift erlagd efter 1 oktober gäller också för nästkommande år.

Uppgifter i medlemsregistret är enligt stadgarna konfidentiella och får endast lämnas ut till partistyrelsen och revisor.

Vårt organisationsnummer: 864001-1576

Du kan även kontakta oss på e-post: info@lysekilspartiet.nu eller fylla i nedanstående kontaktformulär.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Övrig info/önskemål

    Share