Pressmeddelande: LP, MP och KD vill göra Lysekils kommun till en attraktivare arbetsgivare

Lysekils kommun har många duktiga och engagerade chefer och medarbetare. Vi står inför stora rekryteringsbehov framöver, inte minst på grund av stora pensionsavgångar. För att behålla och för att locka till oss nya duktiga medarbetare måste vi både vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna kommer att arbeta fram ett handlingsprogram för att Lysekils kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare. Vi har träffat representanter från ett flertal fackliga organisationer, några återstår, där vi lyssnat och tillsammans fört informella och opretentiösa samtal. Härefter vill vi lyssna på kommunens tjänstemän som ansvarar för personalfrågor. Allt med syftet att få en god bild över läget när det gäller ledarskap och arbetsmiljöfrågor.

Vi är självklart intresserade av att även få information från enskilda medarbetare, maila oss gärna i så fall.

Här är exempel på några frågor som vi under resans gång vill få större klarhet i:

  • Hur fungerar nuvarande samverkansavtal mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna, kan det bli bättre?
  • Är arbetsmiljöansvaret delegerat på ett tydligt sätt från kommunfullmäktig till nedersta chefsnivå?
  • Hur ser rekryteringsprocesserna ut, kan de förbättras?
  • Sjukskrivningstalen ökar anmärkningsvärt mycket, vad beror detta på?
  • Medarbetarenkäter, vad visar dessa på, tas resultaten från dessa om hand på ett adekvat sätt?

När vi har skapat en bild av nuläget ser vi framför oss olika arrangemang, kanske någon större workshop, seminarie eller hearing, där representanter frän arbetsgivare och fackliga organisationer träffas. Men det får ge sig under resans gång.

Vår målsättning är hur som helst att vi ska ha kommit en bit på väg redan under 2014 när det gäller att ha fått fram en nulägesbeskrivning, även om året snart är slut.

Vid frågor, kontakta:

 

Lysekilspartiet Miljöpartiet Kristdemokraterna
Ronald Rombrant Inge Löfgren Ulrika Häller Lundbäck
070-580 80 58 076-798 22 33 070-295 00 02
ronald.rombrant@lysekilspartiet.nu lofgren@delta.telenordia.se ulrikalundback@telia.com

 

 

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.