För tre månader sedan – när budgetramarna fastställdes av fullmäktige – gick folkpartiet och centern i bräschen för nedskärningar särskilt riktade mot grundskolorna. Anställda i kommunen har därefter brottats med att efterkomma det beslut som fullmäktige fattade, många föräldrar och …

Fp och C exempellöst cyniska och populistiska! Läs mer »

Share

Vi har tagit del av de konsekvensbeskrivningar som presenteras i samband med föreslagna neddragningar inom grundskolan. Ställer man dessa i kontrast mot den glättighet det förra kommunalrådet Roland Karlsson gav uttryck för i intervjun i Lysekilsposten den 26 september kan …

Bevare oss för Roland Karlssons (FP) skönmålning Läs mer »

Share