Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har nu träffat företrädare för de fackliga organisationerna och tjänstemän, som representerat arbetsgivarsidan. Mötena har varit väldigt konstruktiva, uppriktiga och vi har fått lära oss mycket. Vi hoppas att mötena har varit till ömsesidig nytta. Vi …

Vi har en del att jobba med om vi vill göra Lysekils kommun till en bättre arbetsgivare och en bättre arbetsplats! Läs mer »

Share