Vi har en del att jobba med om vi vill göra Lysekils kommun till en bättre arbetsgivare och en bättre arbetsplats!

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har nu träffat företrädare för de fackliga organisationerna och tjänstemän, som representerat arbetsgivarsidan.

Mötena har varit väldigt konstruktiva, uppriktiga och vi har fått lära oss mycket. Vi hoppas att mötena har varit till ömsesidig nytta. Vi kan konstatera att vi står inför stora utmaningar när det kommer till frågan om den goda arbetsplatsen och den attraktiva arbetsgivaren. Men med ett långsiktigt och målmedvetet arbete är vi övertygade om att det går att förflytta kommunen i en positiv riktning.

I samtalen har vi uppehållit oss runt nuvarande samverkansavtal mellan facken och arbetsgivare, huruvida arbetsmiljöuppgifter är delegerat från kommunfullmäktige till nedersta chefsnivå, hur rekryteringsprocesserna ser ut mm. Vi här även resonerat om de ökande sjukskrivningarna (så ser det tyvärr ut i hela riket, ska sägas) och vi har talat om medarbetarenkäter och huruvida arbetsgivaren tar till sig resultaten från dessa. Vi har även snuddat vid budgeten för 2015.

Det finns en del för oss att smälta innan vi har klart ett handlingsprogram. Vi ser dock redan nu att gällande samverkansavtalet måste respekteras och omgående göras till något annat än en skrivbordsprodukt (och i delar där texter spelat ut sin roll, korrigeras), arbetsmiljöuppgifterna MÅSTE skyndsamt delegeras ned i organisationen och slutligen – och det är förmodligen det viktigaste – chefer i Lysekils kommun måste få information om samverkansavtalet och utbildning i arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljölagen. Vi är övertygade om att alla chefer måste få denna utbildning, men särskilt gäller detta förstås nya chefer.

Vi har några läxor att jobba vidare med; kartlägga var vi har de största arbetsbelastningarna och vad vi kan göra för att minska andelen timanställningar till förmån för tillsvidare- och heltidstjänster.

Ronald Rombrant (LP), Inge Löfgren (MP) och Ulrika Häller Lundbäck (KD)

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.