Fullmäktiges ordförande gjorde bedömningen beträffande interpellationen om Kent Olssons (M) besättande av väldigt många stolar att den inte hörde till fullmäktiges handläggning och ville få detta bekräftat av SKL:s jurister, frågan skickades den 31/10. SKL:s förbundsjurist Helena Linde svarade den …

SKL om dubbla stolar: mindre lyckat att vägra interpellationen… Läs mer »

Share