SKL om dubbla stolar: mindre lyckat att vägra interpellationen…

Fullmäktiges ordförande gjorde bedömningen beträffande interpellationen om Kent Olssons (M) besättande av väldigt många stolar att den inte hörde till fullmäktiges handläggning och ville få detta bekräftat av SKL:s jurister, frågan skickades den 31/10. SKL:s förbundsjurist Helena Linde svarade den 1/11:

“Här finns naturligtvis ett utrymme för bedömningar. Som jag ser det är alltid svårt att vägra interpellationer eftersom de är ett viktigt inslag i den demokratiska debatten. I det här fallet tycker jag dessutom att det är ett gränsfall. Visst är det som ordföranden menar när han säger att det handlar om hur ett enskilt parti nominerar – den saken i sig är ju en partiangelägenhet och det går ju också utmärkt att säga det i debatten – och därefter inte säga någonting mer i den frågan. Själva valen grundas dock på dessa nomineringar – och i den meningen är det ju absolut en fråga för fullmäktige. Det är ju fullmäktige som väljer.

Sammanfattningsvis tycker jag att det är mindre lyckat att vägra interpellationen. Ytterst är det en domstol som får avgöra om det är rätt eller fel att vägra den; förutsatt att någon klagar.”

Läs hela interpellationen

 

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.