Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, föreslår att kommunstyrelsens förslag om ändrat reglemente för gemensamma nämndbestämmelser återremitteras. Vi menar att det är väldigt viktigt att detta styrdokument bereds, processas och förankras på ett bra sätt. Vi vill att alla partier ges chansen …

LP, MP och KD vill se ökad öppenhet, vi vill vitalisera arbetet i nämnder och kommunfullmäktige…. Läs mer »

Share

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har nu träffat företrädare för de fackliga organisationerna och tjänstemän, som representerat arbetsgivarsidan. Mötena har varit väldigt konstruktiva, uppriktiga och vi har fått lära oss mycket. Vi hoppas att mötena har varit till ömsesidig nytta. Vi …

Vi har en del att jobba med om vi vill göra Lysekils kommun till en bättre arbetsgivare och en bättre arbetsplats! Läs mer »

Share

Lysekils kommun har många duktiga och engagerade chefer och medarbetare. Vi står inför stora rekryteringsbehov framöver, inte minst på grund av stora pensionsavgångar. För att behålla och för att locka till oss nya duktiga medarbetare måste vi både vara och …

Pressmeddelande: LP, MP och KD vill göra Lysekils kommun till en attraktivare arbetsgivare Läs mer »

Share

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna hade i går den 20 oktober möte. Det politiska landskapet i Lysekils kommun är ännu efter snart en och en halv månad efter valet fortfarande oklart.  Vi i denna gruppering väljer ändå att BETRAKTA oss som …

Vi betraktar oss som oppositionspartier, men är öppna för samarbete Läs mer »

Share

När de slutliga rösterna räknats (se reultatet här) så kan Lysekilspartiet glädjas åt att valdeltagandet faktiskt gick upp något trots ett minskat antal röstberättigade. Vi konstaterar även att väljarna över lag har röstat för förändring. Partierna som tidigare styrt får …

Pressmeddelande: Lysekilspartiet vill samarbeta Läs mer »

Share

Givetvis får även Lysekilspartiet ifrågasättas, men när kritiken är såväl missriktad som utförd på ett sätt som har minst lika mycket att anmärka på som det vi anklagades för valde vi att svara i dagens Lysekilsposten (se båda insändarna i …

Insändare: Lysekilspartiet svarar “Besviken lysekilsbo” Läs mer »

Share