Karlsson överklagar…

Karlsson överklagar, vi trodde inte att Lysekils anseende kunde skadas ytterligare…

Det står envar fritt att överklaga ett fullmäktigebeslut, det måste naturligtvis först sägas.  Karlsson menar att bl.a. att formaliafel har begåtts.Nu måste vi avvakta vad förvaltningsrätten landar i. Det kommer att dra ut på tiden. Om det skulle visa sig att något formaliafel har begåtts, då ska ärendet upp igen för beslut. Inget har förändrats i sak, så utgången torde bli densamma, det vill säga Karlsson kommer igen att vägras ansvarsfrihet.

Jag trodde inte att vi kunde sjunka lägre i förtroende hos allmänhet och anställda, men att veva detta igen är förödande. Detta spel pågår samtidigt som kommunen i det närmaste är i fritt fall.

Karlsson begär också inhibition, dvs han vill sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande till dess att förvaltningsrätten fattat beslut. Varför förvaltningsrätten skulle gå på den linjen förstår vi inte när det finns en vice ordförande att tillgå. Som någon sade, hur kul kan det vara att sitta som kommunstyrelseordförande när man inte har fullmäktiges förtroende. Att klamra sig fast på detta sätt är mycket märkligt, får jag säga.

Handlandet står ju också i strid med det Karlsson tidigare framfört; han uttryckte då en lättnad att bli befriad från arbetsbörda och ansvar, han sade att han ändå hade tänkt avsluta sina uppdrag nu på våren. Och han hade lovat sin familj att sluta…

Lysekil har efter de senaste turerna förekommit i media över hela riket. Efter detta kommer det att bli ännu värre. Lysekils anseende lär skadas mycket allvarligt.

Ronald Rombrant

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.