Vid senaste fullmäktigemötet utsågs Jan-Olof Johansson (S) till ordförande för Stadshus AB. Därutöver gick de ordinarie styrelseplatserna till Bo Göthesson (S), Kent Olsson (M), Roland Karlsson (FP) och Yngve Larsson (FP). Vi får gratulera Kent Olsson som avancerat från ersättare …

Och de tre kommunalråden besätter även styrelsen i Stadshus AB… Läs mer »

Share