Lysekilspartiet ställer inte upp på denna lekstuga

Lysekilspartiet bad för snart två veckor sedan i ett öppet brev till den nya majoritetens talesman att få besked om hur Lysekils ska styras och hur ekonomin ska hanteras. Inte ett ljud till svar. Det är knäpptyst samtidigt som kommunen står inför jättelika ekonomiska underskott, den gamla majoriteten sitter kvar på ordförandeposter i nämnder, S och M kan inte enas om budget 2014 trots att de tillsammans med tre småpartier har en överväldigande majoritet. Lysekilspartiet ställer inte upp på detta och kommer därför inte att delta i fullmäktigemötet den 27 juni!

Att utse sig själv att styra en kommun medför självklart också ansvar, ni måste i handling visa att ni tar detta ansvar!

Sven-Gunnar Gunnarsson, den nya majoritetens talesman, för snart två veckor sedan bad Lysekilspartiet dig i ett öppet brev lämna besked hur Lysekils kommun ska styras och hur ekonomin ska hanteras. De enda tecken vi har sett på ett politiskt samarbete, det är vad som framskymtade vid några omröstningar vid senaste kommunstyrelsemötet. Och det ökade bara förvirringen… 

De ekonomiska utmaningarna är enorma

  • Kommunen prognostiserar ett underskott detta år på 20  miljoner
  • Alla större nämnder prognostiserar underskott 2013
  • Nästa år, 2014, ska nämnderna spara ytterligare 10 mkr jämfört med budget 2013, det handlar alltså då om sparbeting på över 30 miljoner

 Sammantaget är de ekonomiska utmaningarna som Lysekils kommun står inför mycket, mycket stora. Det är då minst sagt förvånande med vilken passivitet den nya majoriten möter dessa utmaningar! 

S och M har utnämnt sig själva att styra kommunen, men gör man det?  

Socialdemokraterna och Moderaterna och tre småpartier har tillsammans 23 mandat, alltså en betydande majoritet i Lysekils kommunfullmäktige. S är det överlägset största partiet och har därmed det största ansvaret för kommunens styrning och ledning. Varför visar ni inte i handling att ni har majoritet? När ni har har utnämnt er själva har ni självfallet ansvaret för att nödvändiga ekonomiska åtgärder vidtas.  

Är det snöd egen ekonomisk vinning som gör att förtroendevalda sitter kvar i styrelser och nämnder?  

Det förra kommunalrådet vägrades ansvarsfrihet den 25 april och inom kort därefter sprack allianssamarbetet. En ny majoritet har därefter utropat sig. Efter två månader sitter alltså personer från den tidigare majoriteten kvar som nämndsordföranden. I Byggnadsnämnden sitter Yngve Larsson (FP) kvar, i Vård- och omsorgsnämnden sitter Ann-Charlotte Strömwall (FP) och i Bin sitter Lars Björneld (FP) kvar. Och Jan-Olof Johansson (S) sitter kvar som oppositionsråd trots att han nu tillhör majoriteten?? Våra skattepengar går till arvoden till personer som inte tillhör den majoritet som styr!  Hur kan den nya majoriteten låta detta fortgå?  

Sedan kan man fråga sig hur nämnda personer är funtade, personligen hade vi lämnat våra uppdrag samma dag som Roland Karlsson vägrades ansvarsfrihet eller senast den dag som den s.k. Lysekilsalliansen sprack om vi hade tillhört den konstellationen. Men det kanske är vi som kommer med moralkakor? Vi tycker i vart fall att nämnda personer borde skämmas! 

Ansvarsutkrävande, har de förtroendevalda i Lysekils kommun förstått innebörden?

 En av grundbultarna i en demokrati och i en politikerstyrd förvaltning är utkrävandet av ansvar. Detta sker genom revisionens tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet, men också i de allmänna valen. Mot bakgrund av den totala avsaknad av styrning och ledning som nu råder är risken stora att utvecklingen går i en riktning som är mycket negativ för kommunen. Revisionen kommer naturligtvis att pröva hela kommunstyrelsen och går det illa kommer naturligtvis hela kommunstyrelsen att vägras ansvarsfrihet. Och hur kommer det att gå för de personer/de partier som ställer upp i nästa val? Det blir intressant att se hur väljarna kommer att belöna de personer och de partier som under 2013 satt i kommunstyrelsen och inte vidtog några åtgärder för att få ekonomin på rätt kurs.

 Vad vill den nya majoriteten? 

Det största sveket mot kommunen och dess framtid är enligt vår mening att den nya majoriteten inte gör något när det gäller ekonomin vare sig för 2013 eller 2014. När Lysekils kommun hade behövt en beslutskraftig samling för kraftfulla och verkningsfulla åtgärder får vi istället något som är totalt handlingsförlamat. 

Ett antal partier med Socialdemokraterna och Moderaterna i spetsen har uttalat att de bildar majoritet. Dessa partier har alla möjligheter att föra den ekonomiska politik som är nödvändig för Lysekils kommun. Det är dessa partiers skyldighet att presentera en budget i balans för 2014, detta kräver lagstiftaren. Om ni har bildat en majoritet för andra syften, då bör ni presentera dessa för Lysekils kommuninvånare. För inte är väl ert syfte att tillskansa er välavlönade uppdrag ?

Lysekilspartiet ställer inte upp på detta, styrningen av en kommun är ingen lekstuga   

Sven-Gunnar Gunnarsson, talesman för den nya majoriteten tillika kommunfullmäktiges ordförande:  

Lysekilspartiet meddelar härmed att vi inte ställer upp på detta. Vi anser att den nya majoritetens agerande skämmer ut oss förtroendevalda i Lysekil. Agerandet skämmer ut Lysekils kommunfullmäktige. Lysekilspartiet kommer inte att delta i fullmäktigemötet den 27 juli under dessa premisser.  

Ni i den nya majoriteten får vara så goda att i handling visa att ni faktiskt är i majoritet!! 

Lysekilspartiets fullmäktigeledamöter 2013-06-24

 

Ronald Rombrant Annbritt Jarnedal Marie Lindgren Lars-Olof Stilgård

 

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.