Vi betraktar oss som oppositionspartier, men är öppna för samarbete

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna hade i går den 20 oktober möte. Det politiska landskapet i Lysekils kommun är ännu efter snart en och en halv månad efter valet fortfarande oklart.  Vi i denna gruppering väljer ändå att BETRAKTA oss som en grupp som är i OPPOSITION.

Vi är ändå ÖPPNA FÖR SAMARBETE för att bilda majoritet med andra partier, deadline för den processen är det datum som kommunfullmäktige kommer att välja styrelser och nämnder, vilket vi räknar med kommer att vara fullmäktiges sammanträde den 27 november (men vi utesluter heller inte att det kommer att ske först den 18 december).

Vi i denna gruppering håller på med nomineringar till nämnder och styrelser. En del nomineringar är vi redan klara med. Skulle vi när allt har klarnat vara en del i en majoritet vill vi att dessa personer ska sitta i förarsätet i sina respektive nämnder och styrelser. Hamnar vi i opposition, kommer dessa personer att från vår sida nomineras till vice ordföranden. (Med viss reservation att förändringar kan komma att ske)

Kommunstyrelsen:                   Ronald Rombrant

Bildningsnämnden:                   Jeanette Janson

Socialnämnden:                          Ännu ej klart

Byggnadsnämnden:                  Mikael Wennergren*

Lysekils Stadshus AB:               Fredrik Häller

Havets Hus AB:                           Gert-Ove Forsberg

 

*Mikael Wennergren har sedan en tid tillbaka varit en sympatisör till Lysekilspartiet, är nu medlem och har accepterat att låta sig nomineras till byggnadsnämnden. Mikael har en gedigen erfarenhet från dels politik – har tidigare varit aktiv inom vänsterpartiet – och mycket stora kunskaper om de frågor som hanteras i byggnadsnämnden. Till vardags arbetar Mikael som bygglovschef i Uddevalla kommun.

Vi (LP, MP och KD) har vidare förstått att socialdemokraternas nästa medlemsmöte kommer att äga rum i början av november enligt partiets förhandlingsgrupp. Då ska partiets medlemmar besluta om hur Lysekils kommun ska styras. Enligt partiets hemsida anges att mötet ska äga rum den 10 november, så viss oklarhet råder här.

Enligt socialdemokraternas förhandlingsgrupp ska partiets medlemmar vid detta möte ta ställning till och fatta beslut om ett av tre alternativ:

  • teknisk valsamverkan med M,FP, C
  • gå i opposition eller
  • majoritetssamarbete med LP, MP och KD

Det ska i sammanhanget sägas att medlemmarna inom S har ett mycket stort ansvar för att det beslut som fattas är det bästa för Lysekils kommun. Lysekils kommun står inför mycket stora utmaningar. Det skulle vara mycket skadligt för kommunen om det beslut S fattar inte leder till ett starkt styre.

Vi i denna gruppering med i nuläget 10 mandat kommer att på ett konstruktivt och sakligt sätt att i god tid innan detta möte med grova penseldrag visa på hur vi föreställer oss att formerna för en majoritetsbildning skulle kunna se ut.

Ronald Rombrant (LP)           Inge Löfgren (MP)                     Ulrika Häller Lundbäck (KD)

Share

1 kommentar på “Vi betraktar oss som oppositionspartier, men är öppna för samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.