Bloggarkiv

Insändare: Öppna frågor till SD Lysekil

Valet närmar sig snabbt och därmed de stora valfrågorna. Vi lever i en demokrati där alla har rätt att tycka och tänka som vi vill i Sverige. Vi ser att SD spås valframgångar i Sverige och förmodligen också i Lysekil.

Share
Publicerad i Aktuella frågor, Debatt, Insändare, Val 2014

Insändare: Politikerkulturen måste förändras

För att minska slutenheten och maktkoncentrationen i Lysekils kommun och för att öka demokratin är det av största vikt att beslutandemakten sprids på flera personer.  I Skaftö Öråds valberedning finns Lars Björneld. Inget konstigt i det kan man tycka, men

Share
Publicerad i Insändare, Val 2014

Insändare: Vi vill skapa tilltro till politiken

Höstens val är oerhört viktigt för Lysekils kommun, som länge tampats med en dålig ekonomi och som fortfarande dras med kostnader och skulder som är mycket större än i jämförbara kommuner. Detta utan att våra invånare får bättre service eller

Share
Publicerad i Insändare, Val 2014

Insändare: Vi måste tänka nytt om skolorna

Lysekils grundskola, förskola och fritidshemsverksamhet är i behov av mer resurser. Efter höstens turbulenta tid med extrema sparbeting för bildningsnämnden är det tydligt att pengarna inte räcker.  Ser vi i backspegeln så har antalet barn per årsarbete inom förskolan och

Share
Publicerad i Aktuella frågor, Insändare, Val 2014

Insändare: Lysekilsborna själva äger frågan

Det visar sig dessvärre att Lysekils kommun tappar sju placeringar och i dag ligger på plats 278 av Sveriges 290 kommuner. Efter oss hamnar Norrlands- och inlandskommuner som till exempel Hagfors, Eda, Pajala, och Överkalix. Detta är anmärkningsvärt för även

Share
Publicerad i Aktuella frågor, Debatt, Insändare, Val 2014

Insändare: Behövs ideologier i kommunpolitiken?

Det är stor skillnad mellan rikspolitik och kommunpolitik. Ideologin får betydligt mindre spelrum lokalt jämfört med för riket.Vad vi beslutar om på kommunnivå har liten relevans för riksdagen, medan det mesta som beslutas där får vi anpassa oss till. Med

Share
Publicerad i Debatt, Insändare, Val 2014

Insändare: Tillsammans gör vid det få klarat tidigare

Tillsammans gör vi det få klarat tidigare Lysekils kommun befinner sig, förhoppningsvis, så långt ner vi kan komma beträffande skuldsättning. Skulden har byggts upp i flera år och nu har vi kommit till ett läge där vår skuld kraftigt begränsar

Share
Publicerad i Debatt, Insändare

Insändare: Handla på hemmaplan

Följande insändare, av Per Tengberg, publicerades i Lysekilsposten den 20 mars, 2014. ATT HANDLA PÅ HEMMAPLAN? Det pågår mycket diskussioner om hur man skall få fart på ekonomin i Lysekils kommun. Matte kan vara svårt, men enkelt förklarat är det

Share
Publicerad i Debatt, Insändare

Insändare: Dags att dra ett streck…

Nu är det tid att dra ett streck och lösa kommunens problem Så har historien med telefonlistorna äntligen fått ett slut. Nu vet vi vem som skrev namnen på de listor med telefonnummer som Ronald Rombrant hade ringt med sin

Share
Publicerad i Debatt, Insändare

Insändare: Varvade listor

Följande insändare, av Liselotte Geary, publicerades i Bohusläningen och Lysekilsposten: Apropå internationella kvinnodagen och de debattinlägg som gjorts i samband med den, inte minst i det aktuella sammanhanget vallistor till höstens kommun-, region- och riksval, kommer här några tankar från

Share
Publicerad i Debatt, Insändare, Val 2014