Insändare: Politikerkulturen måste förändras

För att minska slutenheten och maktkoncentrationen i Lysekils kommun och för att öka demokratin är det av största vikt att beslutandemakten sprids på flera personer.

 I Skaftö Öråds valberedning finns Lars Björneld. Inget konstigt i det kan man tycka, men trovärdigheten för denna samhällsförening minskar stort eftersom Björneld samtidigt är oppositionsråd i Lysekils kommun med insyn i strategiskt viktiga frågor.
Detta är ett exempel på den politikerkultur som ännu finns kvar i vår kommun. Vi i Lysekilspartiet tar starkt avstånd från denna ”ryggkliar-mentalitet” vilken gör att maktstrukturen blir ensidig. Vi vill i stället se ett Lysekil där olikheter tas till vara och där den öppna dialogen, både med politiker och invånare utvecklar vårt samhälle.

Att bryta de informella maktstrukturerna ser vi i Lysekilspartiet som en mycket viktig uppgift under kommande mandatperiod.  Vi kommer att stävja den ingrodda politikerkultur, som mycket handlar om maktkoncentration till ett fåtal personer och som får till resultat att man ofta ser alltför snävt på besluten i stället för att fatta beslut som kommer hela Lysekil till gagn.

Vi kommer att modernisera formerna för beslutsfattande i kommunfullmäktige, bland annat genom att vi öppnar upp för större beredningar i strategiskt viktiga frågor. Vi kommer att bjuda in de partier som sitter i opposition, men även föreningar, privatpersoner eller andra som ”drabbas”.

Ordet dialog kommer att få en ny och annorlunda innebörd än vad detta ord har haft under den gångna mandatperioden. Vi kommer att genom väl underbyggd informationsinhämtning fatta långsiktiga och kloka beslut för hela kommunen.

Vi är tydliga när vi säger att inga former av svågerpolitik ska tillåtas förekomma, eller ens uppkomma. Vi vill se ett Lysekil där besluten är väl förankrade hos dem som ”drabbas” och även om dessa inte alltid håller med om beslutet, så ska de förstå varför beslutet är fattat.

Detta är en stor skillnad mot hur det fungerar i dag. Vi ser också problem med jäv i olika beslutssituationer och detta ska vi förhindra genom att sprida beslutandemakten till flera personer. Inga fler dubbla stolar.

Vi i Lysekilspartiet tror att väldigt många kommuninvånare håller med om detta och nu är redo att bidra till att förändra politikerkulturen.

Fredrik Häller

Fredrik Lundqvist

Per Tengberg

Liselotte Geary

Tomas Andreasson

Lena Hammargren

Lysekilspartiet

Läs insändaren i Bohusläningen här.

 

 

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.