Bloggarkiv

LP, MP och KD vill se ökad öppenhet, vi vill vitalisera arbetet i nämnder och kommunfullmäktige….

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, föreslår att kommunstyrelsens förslag om ändrat reglemente för gemensamma nämndbestämmelser återremitteras. Vi menar att det är väldigt viktigt att detta styrdokument bereds, processas och förankras på ett bra sätt. Vi vill att alla partier ges chansen

Share
Publicerad i Uncategorized

LP, MP och KD lägger fram en egen budget för 2015

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna tror inte på ett överskott på 23 miljoner kronor under 2015, lägger därför fram en egen budget inför torsdagens kommunfullmäktige. Läs: Budget 2015 med plan 2016 – 2017 – Vi anser att målet är orealistiskt, vi

Share
Publicerad i Uncategorized

Vi har en del att jobba med om vi vill göra Lysekils kommun till en bättre arbetsgivare och en bättre arbetsplats!

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har nu träffat företrädare för de fackliga organisationerna och tjänstemän, som representerat arbetsgivarsidan. Mötena har varit väldigt konstruktiva, uppriktiga och vi har fått lära oss mycket. Vi hoppas att mötena har varit till ömsesidig nytta. Vi

Share
Publicerad i Uncategorized

Pressmeddelande: Stopp för fler fallskärmsavtal!

LP, MP och KD föreslår att allt runt fallskärmsavtalet som tecknades mellan det förra kommunalrådet och kommunchefen utreds. Detta med syftena att något motsvarande inte ska hända igen samt att minska risken för skada om fler avtal finns i ”omlopp”.

Share
Publicerad i Uncategorized

Pressmeddelande: LP, MP och KD vill göra Lysekils kommun till en attraktivare arbetsgivare

Lysekils kommun har många duktiga och engagerade chefer och medarbetare. Vi står inför stora rekryteringsbehov framöver, inte minst på grund av stora pensionsavgångar. För att behålla och för att locka till oss nya duktiga medarbetare måste vi både vara och

Share
Publicerad i Uncategorized

Pressmeddelande: Lysekilspartiet vill samarbeta

När de slutliga rösterna räknats (se reultatet här) så kan Lysekilspartiet glädjas åt att valdeltagandet faktiskt gick upp något trots ett minskat antal röstberättigade. Vi konstaterar även att väljarna över lag har röstat för förändring. Partierna som tidigare styrt får

Share
Publicerad i Uncategorized

FORUM LYSEKILSPARTIET –

Lysekilspartiets öppnar en ny grupp på facebook Syftet med FORUM LYSEKILSPARTIET är att allmänhet, förtroendevalda och andra intressenter ska kunna mötas och föra en dialog med Lysekilspartiet, där vi exempelvis svarar på dina frågor om vår politik. Gruppen kommer att

Share
Publicerad i Uncategorized

Insändare: Delat ansvar för politisk kollaps

I juni 2013 skrev jag, med anledning att jag lämnade alla förtroendeuppdrag i Lysekilsmoderaterna, följande i en insändare i Lysekilsposten och nu återigen vill lyfta med anledning av att Roland Karlsson (fp) nu sagt sig inte vilja kandidera och den

Share
Publicerad i Uncategorized

Välkomna till Lysekilspartiets infokväll onsdag 5/2 kl 19.00

Vi tänkte berätta lite om vad partiet står för, vilka vi är och vilka problem vi ser. Och vi vill också bli fler som hjälper till med att ta fram valprogrammet inför valet 2014, här har du en möjlighet att vara med och påverka!

Share
Publicerad i Uncategorized

Fp och C exempellöst cyniska och populistiska!

För tre månader sedan – när budgetramarna fastställdes av fullmäktige – gick folkpartiet och centern i bräschen för nedskärningar särskilt riktade mot grundskolorna. Anställda i kommunen har därefter brottats med att efterkomma det beslut som fullmäktige fattade, många föräldrar och

Share
Publicerad i Uncategorized