Vid senaste fullmäktigemötet utsågs Jan-Olof Johansson (S) till ordförande för Stadshus AB. Därutöver gick de ordinarie styrelseplatserna till Bo Göthesson (S), Kent Olsson (M), Roland Karlsson (FP) och Yngve Larsson (FP). Vi får gratulera Kent Olsson som avancerat från ersättare …

Och de tre kommunalråden besätter även styrelsen i Stadshus AB… Läs mer »

Share

Lysekilspartiet anser att det fanns mycket starka skäl för att vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) ansvarsfrihet. Inte minst mot bakgrund av den skandalösa hanteringen av bryggaffärerna i Kolholmarna AB och i kommunens småbåtshamnsverksamhet. Varför ett antal ledamöter i kommunfullmäktige …

Det fanns mycket starka skäl för att vägra ansvarsfrihet Läs mer »

Share