Månadsarkiv: september 2013

Och de tre kommunalråden besätter även styrelsen i Stadshus AB…

Vid senaste fullmäktigemötet utsågs Jan-Olof Johansson (S) till ordförande för Stadshus AB. Därutöver gick de ordinarie styrelseplatserna till Bo Göthesson (S), Kent Olsson (M), Roland Karlsson (FP) och Yngve Larsson (FP). Vi får gratulera Kent Olsson som avancerat från ersättare

Share
Publicerad i Lysekils nya ledning

Tre kommunalråd i lilla Lysekil??

Enligt kommunstyrelsens gällande delegationsordning skall det vara ett kommunalråd på heltid och ett oppositionsråd på 75 %, alltså sammanlagt 1,75 tjänst. Nu föreslås tre kommunalråd fördelat på 2,1 tjänst (0,8 + 0,8 + 0,5). De som ligger bakom detta beslut,

Share
Publicerad i Majoritet 2013, Uncategorized

Det fanns mycket starka skäl för att vägra ansvarsfrihet

Lysekilspartiet anser att det fanns mycket starka skäl för att vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) ansvarsfrihet. Inte minst mot bakgrund av den skandalösa hanteringen av bryggaffärerna i Kolholmarna AB och i kommunens småbåtshamnsverksamhet. Varför ett antal ledamöter i kommunfullmäktige

Share
Publicerad i Vägran ansvar