Pressmeddelande: Lysekilspartiet vill samarbeta

När de slutliga rösterna räknats (se reultatet här) så kan Lysekilspartiet glädjas åt att valdeltagandet faktiskt gick upp något trots ett minskat antal röstberättigade. Vi konstaterar även att väljarna över lag har röstat för förändring.

Partierna som tidigare styrt får betyget ”icke godkänt” av väljarna, som tydligt visar att de förväntar sig något nytt genom att i mycket större utsträckning rösta på partier som inte tidigare varit med och styrt.

Vi upplever att väldigt många förväntar sig att Lysekilspartiet är en del av den lösningen och vi står beredda att axla ansvaret.

Med tanken på kommunens allvarliga ekonomiska läge så anser vi att eventuella personkonflikter och annat gammalt groll bör förpassas till historien och fokus läggas på dels vad som är bäst för kommunens framtid och dels vad väljarna uttryckt i valet.

Våra ledord är ärlighet, öppenhet och långsiktighet och vi vill omsätta den väl genomarbetade plan vi presenterade i början av sommaren, genom samarbete med såväl andra partier som med medborgarna.

Vi har tydligt visat att vi ser (S) som en naturlig samarbetspartner framåt i mandatperioden, tillsammans med ett eller ett par mindre partier. Detta för att skapa den stabila majoritet vi så väl behöver för att få en ekonomi i balans, resurserna på rätt plats och en begynnande framtidstro för våra invånare och kommunanställda.

Vi tror att allt annat skulle skada förtroendet för politiken ytterligare.

Vi hoppas att alla partier kan sätta invånarnas intressen framför sina egna. Vi är fast övertygade om att det är vad majoriteten av våra invånare önskar.

Nu avvaktar vi vad Socialdemokraternas medlemmar säger i frågan om vem de vill att partiet samarbetar med. Vi hoppas att så många av partiets medlemmar som möjligt tar den chansen vid måndagens medlemsmöte.

Den som inför mötet vill läsa på om vad Lysekilspartiet vill kan läsa vårt valmanifest på vår hemsida eller kontakta någon av våra representanter. Vi är övertygade om att vi delar många åsikter med (S)-väljare och skulle värdera ett öppet samarbete och diskussioner för att vända kommunens utveckling åt rätt håll.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.