Insändare: Behövs ideologier i kommunpolitiken?

Det är stor skillnad mellan rikspolitik och kommunpolitik. Ideologin får betydligt mindre spelrum lokalt jämfört med för riket.Vad vi beslutar om på kommunnivå har liten relevans för riksdagen, medan det mesta som beslutas där får vi anpassa oss till. Med andra ord handlar kommunpolitik mycket mer om att etablera enighet och samsyn i de prioriteringar som måste göras för att fördela de knappa resurserna som vi har att förfoga över. En röst på ett riksdagsparti som är representerat i vår kommun behöver inte alls betyda att politiken kommer att färgas åt ena eller andra hållet. Vill du ha lägre skatter och därför röstar på (m) så kommer detta inte att bli verklighet i Lysekil än på många år. Vill du ha mindre invandring och därför röstar på (sd) så ska du veta att detta beslutas om på riksnivå och är inget vi i vår lilla kommun kan styra över. Vill du istället få ordning och reda i kommunhuset i Lysekil så ska du rösta på kloka och handlingskraftiga människor.

Lysekilspartiet är ett lokalt förankrat parti som verkar för Lysekils bästa utan att ha något moderparti att ta hänsyn till. Detta gör att vi kan vara mer snabbfotade och flexibla för att kunna fatta beslut som kommer vår lilla kommun till gagn. De stora svepande ideologiska visionerna betyder inte mycket lokalt. Medlemmar i vårt parti har olika bakgrunder och röstar med stor sannolikhet på olika partier i riksdagsvalet, men det som är gemensamt är att vi har en vilja och önskan att Lysekils kommun ska kunna frodas och att det ska vara ett bra samhälle för oss och våra barn att växa upp i. På det lokala planet handlar det mycket om förtroende för personerna som står bakom politiken snarare än ett partiprogram. Lysekilspartiet har det senaste halvåret fångat upp och attraherat många kloka människor som tidigare inte har sysslat med politik men som har bakgrund i många olika verksamheter. Den gemensamma nämnaren är samarbete, både inom vårt parti, men även med andra människor i andra partier.

Det ekonomiska läget är såpass allvarligt för Lysekils kommun att ideologierna har spelat ut sin roll. Nu gäller det att samverka och våra ledord ärlighet, öppenhet och långsiktighet speglas i de åsikter vi för fram i debatten. Vi är handlingsinriktade och vill ta ansvar för att lösa kommunens problem på lång sikt. Det kommer inte att bli lätt men eftersom vi alla sitter i samma båt så hoppas vi på en konstruktiv diskussion kring lösningarna. Praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar.

Fredrik Häller, Lysekilspartiet

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.