Budgetramar beslutade, men framtiden fortsatt oklar

Man får intrycket att fullmäktigemötet var riktigt gemytligt, hoppas det är ett gott tecken! Frågan är dock om något har klarnat när det gäller ekonomi och vilka åtgärder som förr eller senare är helt nödvändiga att vidta? Man hade förstås önskat att en majoritet redan nu klart och tydligt hade gett besked vad ska ske innevarande och nästa år. Nu hänger detta i luften, detta samtidigt som ingen – vare sig politiker eller tjänsteman – tror på de siffror som presenterats. Vem har ambition och ork att på allvar börja arbeta med att föreslå anpassning av ramar när ingen tror på underlagen? Och detta i ett ekonomiskt läge som bara förvärras! Lysekilspartiet kan inte annat än att ånyo vädja till framförallt S och M, som tillsammans med tre ytterligare partier med god marginal representerar mer än hälften av invånarna: VISA ATT NI TAR ANSVAR! När jag ställde ut att äta upp en gammal strumpa om en majoritet gav tydliga besked om budgeten, så inte var det för detta! Tyvärr!

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.