Självklart är det bra med alla initiativ som leder till en styrning av kommunen!

Roland Karlsson (FP) gjorde efter det senaste fullmäktigemötet ett utspel, han kallade alla gruppledare till ett möte måndagen den 1 juli för att ”se om vi kan hitta en konstruktiv lösning för att komma ifrån det här vakuumet”. 

Vi (Lysekilspartiet) tycker självklart att det är bra att förslag läggs och initiativ tas så att kommunen får styrsel. Vi förväntar oss emellertid att den s.k. nya majoriteten åtminstone ger en antydan vad de avser att göra. Situationen är samtidigt extremt förvillande, Sven-Gunnar Gunnarsson (S), talesman för den nya majoriteten, förmedlar en bild av att det finns underlag för en majoritet, hans partikamrat Jan-Olof Johansson, tillika oppositionsråd ”känner” sig inte befinna sig i en ny konstellation. Så, med fog är vi många som ställer frågan, vad är det som gäller?

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.