Stort intresse för samhällsfrågor när Lysekilspartiet bjöd in till möte

Ett 30-tal personer samlades på LSSG:s klubbhus under onsdagskvällen efter en allmän inbjudan till informationsmöte av Lysekilspartiet.
Nya krafter presenterades
Gruppledare Ronald Rombrant välkomnade med en inledning kring Lysekilspartiets ledord ärlighet, öppenhet och lånsiktighet, medan Thomas Falk berättade varför Skaftöpartiet gått samman med Lysekilspartiet.
Partiets nya krafter, Jeanette Jansson, Fredrik Häller, Fredrik Lundqvist, Patrik Saving och Liselotte Geary berättade sedan om varför de engagerat sig i lokalpolitiken.
En gemensam nämnare var att det inte längre duger att knyta näven i fickan utan att alla som kan måste hjälpa till att få kommunen på fötter.
Diskussionen var livlig när sällskapet sedan tog en paus för kaffe och hembakta kakor.
Stort intresse för analys
Intresset låg på topp när Ronald Rombrant presenterade ett urval av bilder från den presentation som Sveriges Kommuner och Landstings analysgrupp gav inför ledande politiker och tjänstemän för en månad sedan.
Bilderna visar bland annat att Lysekils kommun inom flera områden har mycket högre kostnader än jämförbara kommuner, är mycket mer skuldsatt och gör sämre resultat trots högre skatteintäkter.
Rapportens författare drar slutsatsen att Lysekils politiker måste tänka långsiktigt, arbeta transparent, ha tålamod och fatta realistiska beslut.
Efterlyste mer information
Många av de deltagande ville veta mer om situationen bakom siffrorna och Lysekilspartiet meddelade att man på olika sätt försöker få fram just sådan information.
– Vi menar att kommunledningen måste ta fram den här informationen så att alla partier utgår från samma karta när vi går till val, sade Ronald Rombrant.
– Tyvärr ser vi en tendens till att man på olika håll inte tar den här rapporten på så stort allvar och jag tror att vi kommer att se en hel den löften om guld och gröna skogar från partier som fortfarande tror att vi kan satsa oss ur den här situationen.
Redo för sanningen
Jeanette Jansson, tidigare rektor i Lysekils kommun som numera arbetar som rektor i en grannkommun, ledde sedan en öppen diskussion med publiken.
Deltagarna berättade att de ville att Lysekils politiker skulle vara mer synliga, att hyresstopp skulle införas då kommunen inte har råd att dra på sig fler kostnader och att partier skulle samverka utan prestige.
De ville också ha ordning och reda, mer fakta om vem som gör vad i kommunen och varför vi ligger så högt inom vissa kostnadsområden.
Framför allt menade de att befolkningen vill ha en ärlig bild av den ekonomiska situationen och är redo att acceptera den bittra sanningen av de partier som ändå kan visa en väg framåt.
Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.