Fullmäktige vägrade Karlsson ansvarsfrihet

Personer som har minsta insikt i skötseln av kommunen är inte alls förvånade över den mycket skarpa kritik som revisionen framför. De flesta som läser revisionsberättelsen förvånas emellertid när revisorerna ändå tillstyrker ansvarsfrihet. Men med det särskilda utpekandet av kommunstyrelsens ordförandeVi riktar stark kritik mot kommunstyrelsen och särskilt dess ordförande- gör undertecknad tolkningen att kommunrevisionen lämnar över just denna ansvarsprövning till kommunfullmäktige. Läs mer…

LKF 2013-04-25 Lysekilspartiets yrkande och motivering vid vägran att tillstyrka ansvarsfrihet

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.