Det fanns mycket starka skäl för att vägra ansvarsfrihet

Lysekilspartiet anser att det fanns mycket starka skäl för att vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) ansvarsfrihet. Inte minst mot bakgrund av den skandalösa hanteringen av bryggaffärerna i Kolholmarna AB och i kommunens småbåtshamnsverksamhet. Varför ett antal ledamöter i kommunfullmäktige i april röstade för vägran av ansvarsfrihet för att fyra månader senare tillstyrkte ansvarsfrihet ä svårt att begripa. Denna ryggradslöshet stänker på hela fullmäktige och skämmer ut kommunen.

Läs hela reservationen

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.