Insändare: Tillsammans gör vid det få klarat tidigare

Tillsammans gör vi det få klarat tidigare

Lysekils kommun befinner sig, förhoppningsvis, så långt ner vi kan komma beträffande skuldsättning. Skulden har byggts upp i flera år och nu har vi kommit till ett läge där vår skuld kraftigt begränsar vår handlingsfrihet att kunna fatta de klokaste besluten.

Varför har det blivit så här?  Vår välfärd har genom åren byggts ut, vi har en starkare och starkare lagstiftning kring våra rättigheter och många av de kostnader som följer med detta har vältrats över till kommunerna som i många fall har svårt att öka inkomsterna i motsvarande grad. 

Vems är felet?  Sällan kan en ensam syndabock finnas. Många höjer idag sin stämma och säger att det är politikernas fel.  Ja, rent formellt är det politiken som genom våra val ges makten och ansvaret för hur vårt samhälle styrs men min poäng är att vi medborgare är medskyldiga i allra högsta grad.

Hur då?

Få vill syssla med politik idag. Engagemang för politik hos gemene man har falnat så pass mycket att det knappt finns aska kvar av glöden. Vi har vant oss vid en välfärd och tar den för given. Vi vill till och med ha mer välfärd för varje generation som växer upp, gärna i kombination med ett lägre och lägre pris för välfärden. Så länge allt rullar på väljer vi istället att lägga vår tid på annat som tilltalar oss mer. Konsekvensen blir att makten ofta centreras till ett fåtal politiker, politiker som inte skulle haft  så stor makt inom partierna om fler traktat efter att delta i det politiska livet och därmed platserna i nämnder och styrelser.

Medborgarna har svårare för att konkret se hur allt i vårt samhälle hänger ihop.  Snåriga regler, komplicerade transfereringssystem, bitvis abstrakta debatter och en avsaknad av att man känner sig betydelsefull som egen liten ”pusselbit” i samhället,  gör att många intar en loj position, ibland en fientlig position till vårt gemensamma liv, vår kommun, vår del av världen.

Genom att vi generellt inte längre diskuterar politik till vardags, genom att de politiska uppdraget sköts av få och genom att vi inte ser vilken insats var och en av oss måste göra för att bygga ett samhälle så har vi indirekt bundit politiken till att springa på alla bollar som vi invånare vill ha.

Vilken politiker har någonsin vågat framföra åsikter som innebär att villkoren försämras för medborgaren? Valrörelse efter valrörelse har vi alla hört om reformer till det positiva – aldrig någon som sagt: nu får vi nog nöja oss och vara glada om vi kan behålla det välstånd vi har.

Jag uppmanar därför Lysekils medborgare att göra det som så få klarat av tidigare.

Visa mognad att inte förföras av fagra vallöften, försök se bistra beslut som nödvändiga beslut för att bygga vår kommun på ett långsiktigt sätt. Försök se, att om ingenting görs nu, så lämnar vi ett fritt spelrum för krafter ickedemokratiska krafter som nazism och fascism, kanske t o m maffialiknande brödraskap. De kommer framstå som de enda rätta, som ”räddande änglar” som visar handlingskraft och ”säger som det är”. Vi har sett det förut och jag vill göra vad jag kan för att vi inte ska se det igen.

Se mönstren, visa mognad, bidra med allt du kan för att bygga upp en ny, starkare kommun.

Den som inte kan sin historia är dömd att upprepa den- visa att vi kan vår historia och att vi inte låter den upprepas.

Jeanette Janson, Lysekilspartiet

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.