Insändare: Vi vill skapa tilltro till politiken

Höstens val är oerhört viktigt för Lysekils kommun, som länge tampats med en dålig ekonomi och som fortfarande dras med kostnader och skulder som är mycket större än i jämförbara kommuner. Detta utan att våra invånare får bättre service eller anställda bättre arbetsvillkor.

Väljarna ställs inför valet att satsa på de partier och de politiker som hittills styrt i kommunen eller på de partier som ställer upp med nya krafter. Vi i Lysekilspartiet är nu många som tycker att det har gått för långt och vi är nu beredda att ta ansvar för att Lysekil verkligen vänder. Vi har olika bakgrund och en bredd av erfarenheter som gör att vi tror att vi kan representera invånarna på ett väldigt bra sätt.

Vi menar att Lysekils kommun har de bästa förutsättningarna för att vara en framgångsrik och attraktiv kommun. Vi vill ta vara på möjligheterna och skapa en kommun med ett gott anseende, där invånarna känner sig stolta och Lysekil uppfattas som en öppen, tillgänglig och serviceinriktad kommun.

Men det går inte att bortse från de strukturer som utvecklats under många år och som till stora delar lever kvar. Vi menar den sorts ”borgmästarkultur” som tillåtits råda i kommunen, där enskilda politiker både tillåts ta och tar sig stora friheter, där ett fåtal personer sitter på många maktpositioner och där man struntar i att ta tag i stora, strukturella problem.

Vi vill återupprätta förtroendet för politiken genom att ta en ledande roll med att städa i toppen, bland annat genom att stärka fullmäktiges roll och status. Vi vill förbättra beslutsprocesserna och dialogen med kommuninvånarna, som ofta upplever att beslut har tagits bakom ”slutna dörrar”. I större frågor vill vi öppna upp för så kallade beredningar där exempelvis föreningar inkluderas och får komma till tals.

För att ytterligare stärka förtroendet vill Lysekilspartiet bryta maktkoncentrationen genom att fördela uppdragen på fler och förhindra att politiker sitter på dubbla stolar. Vi vill minska slutenheten genom att ta bort utskott och minska den överdrivna bolagsbildningen. Vi vill ha en ärlig och uppriktig dialog med idrotts-, kultur- och andra samhällsföreningar.

Lysekilspartiet har ofta lyft frågor om bristande ordning och reda och otydligheter mellan politiker och tjänstemän. Vi vill arbeta med förenklingar och förtydliganden på alla områden, men kanske framförallt uppmuntra ansvarstagande och utkrävande av ansvar.

Allt kanske inte låter så spännande, men tyvärr tror vi inte vi har något val, om vi ska vara ärliga. Vi kan inte fortsätta att ignorera problemen – eller att lämpa över dem på kommande generationer! En ekonomi under kontroll ger oss möjligheter att satsa på de områden vi behöver inom till exempel skolan som under många år slitit hårt med små medel.

 

Ronald Rombrant, Liselotte Geary, Jeanette Janson, Fredrik Lundqvist, Fredrik Häller, Thomas Falk. Lysekilspartiet

 

Läs insändaren på Bohusläningens hemsida.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.