Årliga Arkiv: 2014

LP, MP och KD vill se ökad öppenhet, vi vill vitalisera arbetet i nämnder och kommunfullmäktige….

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, föreslår att kommunstyrelsens förslag om ändrat reglemente för gemensamma nämndbestämmelser återremitteras. Vi menar att det är väldigt viktigt att detta styrdokument bereds, processas och förankras på ett bra sätt. Vi vill att alla partier ges chansen

Share
Publicerad i Uncategorized

LP, MP och KD lägger fram en egen budget för 2015

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna tror inte på ett överskott på 23 miljoner kronor under 2015, lägger därför fram en egen budget inför torsdagens kommunfullmäktige. Läs: Budget 2015 med plan 2016 – 2017 – Vi anser att målet är orealistiskt, vi

Share
Publicerad i Uncategorized

Vi har en del att jobba med om vi vill göra Lysekils kommun till en bättre arbetsgivare och en bättre arbetsplats!

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har nu träffat företrädare för de fackliga organisationerna och tjänstemän, som representerat arbetsgivarsidan. Mötena har varit väldigt konstruktiva, uppriktiga och vi har fått lära oss mycket. Vi hoppas att mötena har varit till ömsesidig nytta. Vi

Share
Publicerad i Uncategorized

Pressmeddelande: Stopp för fler fallskärmsavtal!

LP, MP och KD föreslår att allt runt fallskärmsavtalet som tecknades mellan det förra kommunalrådet och kommunchefen utreds. Detta med syftena att något motsvarande inte ska hända igen samt att minska risken för skada om fler avtal finns i ”omlopp”.

Share
Publicerad i Uncategorized

Pressmeddelande: LP, MP och KD vill göra Lysekils kommun till en attraktivare arbetsgivare

Lysekils kommun har många duktiga och engagerade chefer och medarbetare. Vi står inför stora rekryteringsbehov framöver, inte minst på grund av stora pensionsavgångar. För att behålla och för att locka till oss nya duktiga medarbetare måste vi både vara och

Share
Publicerad i Uncategorized

Vi betraktar oss som oppositionspartier, men är öppna för samarbete

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna hade i går den 20 oktober möte. Det politiska landskapet i Lysekils kommun är ännu efter snart en och en halv månad efter valet fortfarande oklart.  Vi i denna gruppering väljer ändå att BETRAKTA oss som

Share
Publicerad i Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Lysekilspartiet vill samarbeta

När de slutliga rösterna räknats (se reultatet här) så kan Lysekilspartiet glädjas åt att valdeltagandet faktiskt gick upp något trots ett minskat antal röstberättigade. Vi konstaterar även att väljarna över lag har röstat för förändring. Partierna som tidigare styrt får

Share
Publicerad i Uncategorized

Share
Publicerad i Val 2014

Nyhetsbrev augusti 2014

Sommaren går mot sitt slut och snart är det dags för val. I Lysekilspartiets nyhetsbrev för augusti skriver vi bland annat om våra annorlunda affischer och hur du kan rösta på din favorit, samt var och när du kan träffa oss.

Share
Publicerad i Nyhetsbrev

Insändare: Lysekilspartiet svarar ”Besviken lysekilsbo”

Givetvis får även Lysekilspartiet ifrågasättas, men när kritiken är såväl missriktad som utförd på ett sätt som har minst lika mycket att anmärka på som det vi anklagades för valde vi att svara i dagens Lysekilsposten (se båda insändarna i

Share
Publicerad i Aktuella frågor, Val 2014