Insändare: Om näringslivsstrategin i Lysekils kommun

Min erfarenhet som egen företagare i kontakter med kommunen har varit att om en fråga ställs till en tjänsteman så fastnar den oftast där. För att få svar har man istället tvingats gå direkt till kommunalrådet eftersom det är detta som kan ge svar. Problemet med detta är om man personligen inte känner kommunalrådet eller kanske har annan politisk åsikt än denne, så får man ofta inte svar eller kanske ett negativt svar. 

Tanken med att tillsätta en kommunchef var att den ingrodda kulturen med ”borgmästarstyre” skulle upphöra. I många decennier har denna kultur fått frodas med ledande politiker som har detaljstyrt tjänstemännens arbete. Det finns även flera fall av s.k. svågerpolitik som gör att vår kommun framstår i ett löjets skimmer.

Hos flera företagarkollegor hör jag ofta att de undrar vad näringslivsenheten i kommunen egentligen gör. Denna frågeställning är lite fel tycker jag. Jag tror att de försöker att göra sitt jobb på bästa sätt, men jag tror också att de är bakbundna av politikerna. Min önskan är därför att vi kan få till ett politiskt klimat i kommunen där politikerna ägnar sig åt det som de ska göra och att tjänstemännen får verkställa besluten samt bestämma inom sina egna verksamhetsramar utan inblandning av politikerna. I ett sådant klimat gror förutsättningar för att tjänstemännen på ett flexibelt sätt ska kunna agera och hörsamma företagarnas frågeställningar och behov.

Jag önskar också att synen på företagare ändras. Idag upplever jag att fokus riktas mot större företag, t.ex. Seabased, som ”kanske” kommer att anställa flera hundra någon gång i framtiden. Ändra detta fokus till att uppmuntra och stötta mindre företag istället. 100 småföretag som vardera anställer en person är en betydligt säkrare och tryggare bas att stå på för hela kommunen även om det blir oroliga tider i framtiden.

Genom att företagare, stora som små utan urskiljning, tas om hand på bästa sätt skapas arbetstillfällen i kommunen. Näringslivsenhetens tjänstemän måste kunna få arbeta mer långsiktigt och proaktivt inom större ramar utan att politiker lägger sig i. Om politikerna stakar ut riktlinjerna för detta arbete kan tjänstemännen mer strukturerat arbeta långsiktigt utan att hoppa från tuva till tuva vilket jag upplever har gjorts på senare år.

Fredrik Häller

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.