Vad stort sker, det sker tyst..…eller? Öppet brev till den nya majoritetens talesman

Sven-Gunnar Gunnarsson (S), den nya majoritetens talesman: Anställda och kommuninvånare måste få information om läget. Det har nu gått snart sju veckor sedan det förra kommunalrådet vägrades ansvarsfrihet. I majoritetssamarbetet finns moderater som blåvägrar att höja skatten, här är miljö- och vänsterpartister som vägrar att gå med på ytterligare besparingar. Och S säger i fullmäktige att de inte ska höja skatten men i nämnder kräver mer pengar från samma församling….Det är klart att folk undrar.

Men vad stort sker, det sker tyst.…eller? Om inte tydliga besked lämnas inom kort i frågan vem som ska styra kommunen och hur ekonomin ska hanteras, då har kommuninvånarna verkligen rätt att ställa sig frågan vilket ansvar de förtroendevalda tar för kommunens framtid.

—————————————————–

Det har nu gått närmare sju veckor sedan kommunalrådet i Lysekil vägrades ansvarsfrihet. Det har gått två veckor sedan S, M, MP, V och Sp proklamerade att de avsåg att bilda en majoritet. Ännu har dock inget mer konkret presenterats. Visst, eftertanke och förankring kräver sin tid. Och att enas om en gemensam budget för 2014 kräver förstås en del möten, men ändå! Samtidigt ska en organisation med 1300 anställda ju också ledas och styras…

Kommunens ekonomienhet har till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte den 12 juni avlämnat en delårsrapport, där man kan läsa att samtliga nämnder i kommunen prognostiserar minusresultat. Alla nämnder har alltså en för stor kostnadskostym. Det är inga småbelopp, nämnderna beräknas sammanlagt gå närmare 20 miljoner minus detta år.

Vid samma tillfälle ska kommunstyrelsen besluta om budgetramar för 2014. För att nå ett plusresultat måste nämnderna spara 13 miljoner jämfört med förra årets budget. I verkligheten är förstås sparbetinget för 2014 mycket större eftersom nämndernas kostnadskostymer – lite förenklat – är 20 miljoner för stora redan 2013. För att komma ner till de ramar som föreslås för 2014, måste nämnderna alltså spara 33 miljoner.

Situationen är mycket prekär, den hittillsvarande minoriteten sitter kvar på sina uppdrag, den nya majoriteten har inte ens gått ut med datum för val av nya ledamöter, underskotten formligen skenar, nämnderna måste vidta närmast drakoniska åtgärder för att anpassa sig till 2014 års ramar. Har det hittills klagats bland anställda och kommuninvånare är detta ingenting jämfört med de åtgärder som framöver måste vidtas.

Sven-Gunnar Gunnarsson (S), den nya majoritetens talesman: Anställda och kommuninvånare måste få information om läget! I majoritetssamarbetet finns moderater som blåvägrar att höja skatten, här är miljö- och vänsterpartister som vägrar att gå med på ytterligare besparingar. Och S säger i fullmäktige att de inte ska höja skatten men i nämnder kräver mer pengar från samma församling….

Sven-Gunnar Gunnarsson, det är så tyst. Men vad stort sker, det sker tyst.…eller? Om inte tydliga besked lämnas inom kort i frågan vem som ska styra kommunen och hur ekonomin ska hanteras, då har kommuninvånarna verkligen rätt att ställa sig frågan vilket ansvar de förtroendevalda tar för kommunens framtid.

 

 

 

 

 

 

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.