Lysekilspartiet besökte kommunalägda Lysekils Hamn AB

Lysekilspartiet besökte kommunalägda Lysekils Hamn AB
Lysekilspartiet besöker Lysekils Hamn AB.

På tisdagskvällen var ett tiotal medlemmar från Lysekilspartiet och lyssnade på när Tor Carlsen, VD för Lysekils Hamn AB, berättade om hamnen och verksamheterna som bedrivs där.

Lysekilspartiet hade bett om ett möte för att få aktuell information om bl a organisationen, godsvolymer, resultat och hur man ser på framtiden.

Med tanke på hur kärv kommunens ekonomi är så är det viktigt att sätta sig in i kommunens olika verksamheter och bolag för att kunna fatta rätt beslut ansåg medlemmarna som slutit upp till mötet.

 

Tor Carlsen berättade att hamnverksamheten är uppdelad i dels två kommunala bolag, Lysekils Hamn AB, som innefattar personal, arbetsfordon och kranar samt Kolholmarna AB, som äger och hyr ut magasin, dels småbåtsavdelningen som tillhör kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Personalen används på ett effektivt sätt i och med att de arbetar inom både bolagen och kommunen och man fakturerar respektive verksamhet för utförd tjänst.

 

Godsvolymen är idag 120 000 ton, men hamnen har tillstånd för 750 000 ton. (Som mest var det år 2000 med 465 000 ton). Medan Sveriges hamnar minskar i godsvolym har Lysekils hamn ökat med 7,8% sedan 2010. Dock var resultatet ett stort minus förra året men Tor Carlsen ser tecken på att resultatet kommer att förbättras i år.

 

Man har inom hamnen lyckats rationalisera och framgångskonceptet är gemensam ledning, personal och maskiner, menade Tor Carlsen. Ett ytterligare sätt att förenkla är att slå samman de båda bolagen till ett enda, sade han.

 

Han ser positivt på framtiden och det är viktigt att tänka i nya banor. En sådan är att få hit kryssningsfartyg, som MS Marina som anlöper 13 juni, och sätta Lysekil på kartan som ett intressant stopp på kryssningsrutter. En annan är att få industrier att etablera sig som behöver närhet till en hamn. Det pågår också uppfräschning av servicebyggnaderna i gästhamnarna.

Lysekilspartiets medlemmar var mycket nöjda med kvällens information och en givande diskussion om hamnens framtid.

 

IMG_4400

Från vänster: Thor Carlson, Marie Lindgren, Rolf Eriksson, Catharina Hansson, Jeanette Janson, Fredrik Häller, Lysekils Hamns vd Tor Carlsen, Thomas Andreasson och Ronald Rombrant.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.