RÄDDA LYSEKIL STÄNGS FÖR FORTSATTA INLÄGG, ”FORUM LYSEKILSPARTIET” STARTAR I LYSEKILSPARTIETS REGI

Facebookgruppen Rädda Lysekil (RL) med runt 680 medlemmar startades hösten 2013 för nio månader sedan. Syftet med gruppen har varit att inspirera och uppmuntra allmänheten att delta i diskussioner om Lysekils framtid. Ett annat syfte var att väcka ett intresse hos ”vanliga personer” att engagera sig i något av de politiska partierna.

Vi tror att RL därutöver har spelat en roll som mötesplats mellan förtroendevalda och allmänhet, där diskussionerna runt olika frågeställningar varit såväl höga, låga, långa och ibland väldigt korta (exempelvis där administratörerna direkt har tagit bort inlägg).

Lysekilspartiet gör nu bedömningen att RL har spelat ut sin roll. Valrörelsen går nu in i en slutfas och vi inser att det inte går upprätthålla syftet att gruppen ska vara politiskt obunden. Det finns därutöver andra skäl att för släckning, RL används som ett ”skyltfönster” för oönskad propaganda, administratörskapet kräver resurser som tar uppmärksamhet från annat (tonen i många diskussioner har bitvis varit hätsk och alltför ofta kommit att handla om person- istället för sakfrågor, vilket bl.a lett till att många har undvikit RL) etc.

Ansträngningar har gjorts för att få in andra administratörer, men dessa har kommit på skam. Diskussioner runt denna fråga har heller inte lett någon vart.
Mot denna bakgrund kommer RL den sista juli att stängas för fortsatta inlägg. Stängning sker genom att alla befintliga medlemmar tas bort samtidigt som möjligheten att bli medlem stängs. Kvar finns slutligen bara den som startade gruppen. RL och allt innehåll kommer att finnas kvar åtminstone t.o.m. 2014-12-31. Eftersom gruppen fortsätter att vara öppen kommer innehållet att vara åtkomligt för var och en.

Lysekilspartiet startar samtidigt en ny, öppen grupp ”FORUM LYSEKILSPARTIET”. Syftet med detta nya forum är att föra en dialog med Lysekilspartiet, där Lysekilspartiet exempelvis svarar på frågor. Denna kommer att drivas i Lysekilspartiet regi och kommer att vara öppen för alla. Inför det stundande valet kommer förstås detta forum att handla om frågor som rör valet och Lysekilspartiets politik. Ambitionen är att forumet ska fortleva under den kommande mandatperioden.

Vi hoppas förstås att ni finner detta nya forum intressant, vi vill förstås att så många som möjligt ansluter sig. Ni som läser detta är varmt välkomna till denna grupp. Se länk nedan.

Slutligen, TACK för den tid som har varit och tack för alla kloka och intressanta inlägg som gjorts i RL!

/Administratörerna av RL

https://www.facebook.com/groups/1457003097890653/

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.