Insändare: Öppna frågor till SD Lysekil

Valet närmar sig snabbt och därmed de stora valfrågorna. Vi lever i en demokrati där alla har
rätt att tycka och tänka som vi vill i Sverige. Vi ser att SD spås valframgångar i Sverige och
förmodligen också i Lysekil. Eftersom lokalavdelningen i Lysekil är relativt nystartad ställer
vi här frågor vi finner intressanta och är övertygade att kommunens väljare också vill få veta
era svar.

 •  Vad ser SD som det största och viktigaste problemet i kommunen att lösa?
 •  Vad har SD för plan gällande de stora skulderna Lysekil har, hur ska vi komma till rätta med detta?
 • Våra grundskolor är underfinansierade gentemot andra jämförbara kommuner. SD vill behålla ”bygdeskolorna”. Vilken nivå av elevantal i klasserna tycker SD är lämpliga och hur skall en finansering ske så att alla barn i alla skolor får rätt till samma pedagogik och nytt fräscht material?
 • Hur anser SD vi skall tackla det ökande antalet äldre i vår kommun? Nybyggen, renoveringar eller på vilket sätt anser ni vi skall ta hand om äldreomsorgen i framtidens Lysekil?
 • Som de flesta kommuner tar Lysekil emot flyktingar som tillför nya influenser och nya utmaningar. Hur ser SD på sättet de integreras idag, barn samt vuxna?
 • Skulle SD kunna tänka sig en bredare integration så speciellt barnen får en chans gå i skolan i en bygdeskola för lite lugn och ro?
 • Kan SD tänka sig bredare integration gällande boendet så inte alla hamnar på ”samma” ställe och knappt får träffa svensktalande? Boende på landet där det är lugnare skulle säkert vara mycket värt för krigsflyktingarna.
 • Vilket antal flyktingar tycker SD är lagom för Lysekils kommun att ta emot på årsbasis?
 • Hur ser SD på framtida tillväxt av Lysekils näringsliv?
 • Vad skall det satsas på utöver lagstadgad verksamhet på kort och lång sikt? Har SD några andra planer för att utveckla Lysekil som kommun i framtiden?
 • Om SD får tillräckligt med mandat för att kunna påverka, vilka ser ni er kunna samarbeta med under mandatperioden i Lysekil?

 

Per Tengberg

Jeanette Janson
Lise-Lotte Geary
Lena Hammargren
Jennie Antonsson
Lysekilspartiet

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.